Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.iii.9 Het achtervoegsel -ist
Verder lezen
Men leidt met het beklemtoonde achtervoegsel -ist mannelijke persoonsnamen af die een beroep of functie aanduiden of een aanhanger van een bepaalde beweging of overtuiging. Met name in het laatste geval corresponderen hiermee abstracta op -isme (zie 12.3.1.4.vii.7). Het grondwoord is meestal een substantief, waarin vormveranderingen kunnen optreden. In een aantal gevallen is het onduidelijk wat het grondwoord is. Veel van deze woorden zijn of worden uit andere talen overgenomen, maar ook wordt -ist wel aan inheemse woorden aangehecht. Voorbeelden van beide betekenisgroepen zijn respectievelijk:
anglist, bloemist, congressist, fluitist, germanist, lokettist, machinist, organist, pianist, romanist, telefonist, violist;
arbeiderist, carlist, communist, gaullist, marxist, militarist, nihilist, socialist.
Bij de eerste groep sluit de nieuwvorming toetsenist aan, waarmee iemand aangeduid wordt die toetsinstrumenten bespeelt. Een uitvoerend musicus die een instrument bespeelt kan zowel met instrumentalist (naast het adjectief instrumentaal) als met instrumentist (naast het substantief instrument) aangeduid worden. Naast organist komt ook orgelist voor.
Een afwijkende spelling en uitspraak heeft het woord artiest (met ie). Een vorming op basis van een werkwoord is componist.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links