Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.iii.8 Het achtervoegsel -ijn
Verder lezen
Vooral van eigennamen zijn met het beklemtoonde achtervoegsel -ijn persoonsnamen afgeleid die een aanhanger of volgeling van de door het grondwoord genoemde leer of persoon aanduiden. In het grondwoord treden gewoonlijk vormveranderingen op. Zo wordt -(in)us door -ijn vervangen. Voorbeelden van dit type zijn:
augustijn, benedictijn, bernardijn, jakobijn, kapucijn, norbertijn, stoïcijn.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links