Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.iii.6 Het achtervoegsel -ier (-(e)nier)
Verder lezen
Het achtervoegsel -ier (-(e)nier) kan men aantreffen in mannelijke persoonsnamen die meestal een beroep of functie aanduiden. Het achtervoegsel is beklemtoond. Voorbeelden van dit niet-productieve procédé zijn:
avonturier, glazenier, herbergier, kassier, koetsier, kruidenier, piekenier, rentenier, scholier, tuinier.
Heel wat van dergelijke woorden zijn in hun geheel ontleend, bijv. barbier, grossier, fuselier, poelier. Een vorming op basis van een werkwoord is vliegenier. Van de constituent middelbare school is afgeleid middelbare scholier.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links