Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.iii.5 Het achtervoegsel -icus
Verder lezen
Afleidingen op -icus komen vooral voor in wetenschappelijk taalgebruik. Meestal staan ze naast een abstractum op -iek. Opvallend is daarbij de klemtoonverschuiving, vergelijk bijv.:
ethíek - éthicus, muzíek - músicus, politíek - políticus, statistíek - statísticus.
Naast het adjectief fanatíek bestaat fanáticus. Naast medicus en neerlandicus ontbreekt een grondwoord op -iek.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
In regionaal taalgebruik (in Belgisch Nederlands) worden van grondwoorden op -iek soms persoonsnamen afgeleid door toevoeging van -er (zie 12.3.1.4.iii.1, sectie b), bijv. fanatieker, optieker, politieker. De gegeven voorbeelden worden ook wel als germanismen opgevat.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links