Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.iii.4 Het achtervoegsel -iaan (-aan)
Verder lezen
Het achtervoegsel -iaan (-aan) wordt gevoegd achter een eigennaam om de (mannelijke) aanhangers of volgelingen van een bepaalde persoon aan te duiden, bijv.:
Brechtiaan, Freudiaan, Hegeliaan, Kantiaan, Lutheraan, Salesiaan.
Het achtervoegsel draagt de klemtoon. De vorm -iaan komt in formaties afgeleid van grondwoorden die op een ie-klank, -ia of -ius eindigen, daarvoor in de plaats, bijv. Chomskyaan (met behoud van de y in de spelling), Zwingliaan, Victoriaan; Arminiaan. Naast het grondwoord Aristoteles staat de afleiding Aristoteliaan. De vorm -aan treedt in de plaats van -us, bijv. dominicaan, franciscaan. Hij komt verder voor in de woorden Elizabethaan, lutheraan, mohammedaan, Nietzscheaan.
In de woorden Elizabethaan en Victoriaan heeft het achtervoegsel de betekenis 'tijdgenoot van -'.
Geïsoleerde vormen zijn de niet van een eigennaam afgeleide woorden Brahmaan, presbyteriaan, ultramontaan.
Voor de met de genoemde substantieven corresponderende adjectieven zie(12.4.2.3.3.a) (12.4.2.3.5.f).
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links