Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.iii.3 Het achtervoegsel -erik
Verder lezen
Door middel van -erik worden van adjectieven mannelijke persoonsnamen gevormd die qua betekenis overeenkomen met die op -aard/-erd [12.3.1.4.iii.2]. Voorbeelden van dit type zijn:
bloterik, dommerik, dwazerik, luierik, slechterik, stommerik, viezerik.
Deze afleidingen hebben meestal een pejoratieve betekenis. Het accent ligt op het grondwoord. De productiviteit van -erik is in het Belgisch Nederlands groter dan in het noordelijke Nederlands. Vergelijk verder met -ling [12.3.1.4.iii.10].
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links