Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.iii.2 De achtervoegsels -aard en -erd
Verder lezen
De afleidingen op -aard of -erd hebben gewoonlijk een ongunstige betekenis. Het accent ligt op het grondwoord. Met de genoemde achtervoegsels zijn mannelijke persoonsnamen gevormd:
 • op basis van een adjectief, bijv.:
  bangerd, dikkerd, lelijkerd, leukerd, lomperd, stommerd, vluggerd; gierigaard, lafaard, snoodaard, valsaard, wreedaard.
  Naast goed bestaat als afleiding goeierd.
  De betekenis van deze afleidingen is 'iemand die de door het adjectief genoemde eigenschap bezit'. Voor de distributie van -aard en -erd kunnen we geen precieze regels geven. Over het algemeen is in de standaardtaal -erd productief (maar na een grondwoord op -ig treedt altijd -aard op), -aard is dat alleen in regionaal taalgebruik, met name in Belgisch Nederlands (lelijkaard, nieuwsgierigaard, enz.). Vergelijk verder met afleidingen op -erik [12.3.1.4.iii.3] en -ling [12.3.1.4.iii.10].
 • op basis van een werkwoordsstam, bijv. de nomina agentis:
  geeuwerd gluiperd knoeierd sufferd
  Het procédé is niet productief.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links