Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.4.ii.2 De achtervoegsels -ke (en varianten) en -ie
Verder lezen
De achtervoegsels -ke (-eke, -ske) en -ie komen voor in regionaal taalgebruik, zij het dat ze niet in dezelfde delen van het taalgebied gebruikt worden. Het achtervoegsel -ke komt vooral in het zuiden van Nederland en in België voor alsmede in Groningen, -ie met name in het westen van Nederland.
De vormen op -ie kunnen altijd optreden wanneer aan -je in de uitspraak geen t voorafgaat, dus boekie naast boekje, harinkie naast harinkje of boompie naast boompje, maar nooit naast verkleinwoorden als haantje, katje, badje. Ze behoren niet tot de verzorgde taal, maar sommige vormen worden in informeel discours gebruikt, zoals broekie, jochie, sjekkie ('van shag gedraaide sigaret').
Voorbeelden van het gebruik van -ke (en varianten) zijn: vrouwke, manneke, bakske. In de standaardtaal is het gebruik van -ke beperkt tot meisjesnamen zoals Anneke, Mieke, Tineke en tot affectief en literair taalgebruik, bijv.:
een aardig meiske, een dapper manneke, een kindeke klein.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links