Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.3.ii.5 De voorvoegsels aarts-, loco-, opper-, sub-, super- en vice-
Verder lezen
Met de voorvoegsels aarts-, loco-, opper-, sub-, super- en vice- zijn hoofdzakelijk functieaanduidende substantieven gevormd die een rangorde aangeven. De procédés zijn niet productief. Alle genoemde voorvoegsels dragen het woordaccent.
Met aarts-, opper- en super- zijn substantieven gevormd die betekenen 'de eerste, hoogste, oudste in rang in de door het grondwoord genoemde functie'. Het laatste voorvoegsel komt niet zo vaak voor. Voorbeelden zijn respectievelijk:
aartsbisschop, aartsengel, aartshertogin, aartsmoeder, aartsvader; opperadmiraal, opperbestuur, oppergezag, opperofficier, opperrabijn, opperrechter; superarbiter, superintendent.
Voor afleidingen waarin aarts- en super- een andere betekenis hebben, zie [12.3.1.3.ii.3].
Met sub-, vice- en loco- zijn substantieven gevormd ter aanduiding van een lagere, ondergeschikte rang in de door het grondwoord genoemde functie. Voorbeelden zijn:
subdiaken, subhoofd, subparagraaf, subregent; vice-admiraal, vice-consul, vice-kanselier, vice-koning, vice-premier, vice-rector vice-voorzitter.
Loco-, met de betekenis 'waarnemend, plaatsvervangend', is beperkt tot de woorden loco-burgemeester en loco-secretaris.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Loco wordt ook wel als zelfstandig woord gebruikt, met name in de betekenis van loco-burgemeester.
Voor samenstellingen als onderdirecteur en dergelijke die met de genoemde categorieën qua betekenis te vergelijken zijn, zie(12.3.2.5, sectie 2).
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links