Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.3.ii.2 Het voorvoegsel wan-
Verder lezen
Met behulp van het beklemtoonde voorvoegsel wan- worden substantieven gevormd met de betekenis 'het door het grondwoord genoemde is onvolkomen, slecht of verkeerd'. Het procédé is beperkt productief. Men kan er vooral substantieven mee afleiden van abstracta naast overgankelijke werkwoorden. Voorbeelden met wan- zijn:
wanbegrip, wanbeleid, wandaad, wangebruik, wanklank, wanorde, wanproduct, wansmaak, wanverhouding.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Woorden als misbaksel, misdaad, misgreep, misinterpretatie, miskoop, misvatting, waarin mis- een met wan- vergelijkbare betekenis heeft, kunnen beschouwd worden als afleidingen van samengestelde werkwoorden. Ze worden behandeld bij de desbetreffende procédés(12.3.1.2.2.c) (12.3.1.4.v.7) (12.3.1.4.vii.6). Een apart staand geval vormt miskraam, dat als een substantivische samenstelling geïnterpreteerd kan worden.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links