Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.2.2.b Gesubstantiveerde infinitieven
Verder lezen
Voorbeelden van gesubstantiveerde infinitieven zijn:
(het) begroeten, eten, fabriceren, kapen, maaien, ontwaken, opnemen, schrijven, typen, weglopen, zijn, zingen.
De genoemde substantieven geven een werking of een handeling weer. Men noemt ze nomina actionis (enkelvoud: nomen actionis) of handelingssubstantieven. Een aantal daarvan kunnen daarnaast ook als concreet substantief voorkomen, bijv. (het) eten, (het) drinken, (ons) schrijven in respectievelijk de zinnen:
1Het eten staat op tafel.
2Heb je het drinken al uit de koelkast gehaald?
3In ons schrijven van 7 december jl. deelden wij u mee dat de voorzitter van de vereniging ontslag genomen heeft.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Het werkwoordelijke karakter van handelingssubstantieven van dit type komt tot uiting in de mogelijkheid om in naamwoordelijke constituenten met zo'n nomen actionis als kern elementen met de waarde van een zinsdeel te incorporeren. Dit moge blijken uit de volgende zinnen, waarin de bedoelde naamwoordelijke constituent gecursiveerd is:
iDeze boterhamzakjes zijn geschikt voor het gemakkelijk bewaren van brood, fruit, enz.
iiDe spreker stond uitvoerig stil bij het christen, burger en schrijver zijn van de jubilaris.
iiiHet snel optreden van de politie voorkwam verdere ongeregeldheden.
Zie hiervoor verder [14.8.3].
Het substantivische karakter blijkt dan weer uit de mogelijke verbuiging van snel in iii, met als resultaat:
ivHet snelle optreden van de politie voorkwam verdere ongeregeldheden.
In dit geval is het gebruik van een verbogen adjectief zelfs gewoner.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links