Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.1.2.1 Met een adjectief als grondwoord
Verder lezen
Door substantivering van onverbogen adjectieven kunnen in bepaalde gevallen concrete en abstracte substantieven gevormd worden. We merken hierbij echter op dat het vaak niet uit te maken is of een adjectief als basis voor een substantivische afleiding heeft gediend, dan wel of een substantief het uitgangspunt is voor een adjectief. Substantieven van het bedoelde type zijn:
(het) complex, (het) geheim, (de) gek, (het) jong, (het) kwaad, (het) lek, (het) naakt, (het) vet, (het) zout.
Tot dit type kunnen ook een aantal persoonsnamen gerekend worden, afgeleid van vreemde woorden, zoals:
(de) crimineel, (de) intellectueel, (de) katholiek, (de) komiek, (de) liberaal, (de) primitief, (de) virtuoos, (de) anti-revolutionair.
Het procédé is alleen productief voor de vorming van:
 • namen van talen, zoals (het) Baskisch, (het) Frans, (het) Gents, (het) Gronings, (het) Zweeds;
 • namen van kleuren, zoals (het) blauw, (het) geel, (het) rood, (het) wit, bijv. in:
  1Het rood in dit schilderij doet nogal paars aan.
  2Ze was helemaal in het wit gekleed.
Voor gevallen als (de) dove, overledene, zieke en dergelijke zie [12.3.1.4/i].
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links