Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.3.3 Voorzetselbijwoord + substantief
Verder lezen
Tot dit type samenstellende afleiding zijn te rekenen:
doorgeuren, doorstrepen, omarmen, omcirkelen, ommuren, omrasteren, omwallen, overbruggen, overkappen, overschaduwen.
De betekenis hiervan kan heel algemeen aangegeven worden als 'door/om/over iets heen voorzien of voorzien zijn van wat het substantief noemt'. De gegeven voorbeelden dragen het accent op het substantivische element en zijn onscheidbaar.
Daarnaast komen een aantal vormingen met beklemtoond in- voor, onder meer inkapselen, inkelderen, met de betekenis 'plaatsen in wat het substantief noemt'. Een ander voorbeeld met deze betekenis is inroosteren ('in het lesrooster zetten'), gebruikelijk in onderwijskringen (daartegenover staat dan: uitroosteren, bijv. wegens ziekte). Deze werkwoorden zijn scheidbaar, evenals inpolderen, dat betekent 'tot polder maken'.
Een aantal werkwoorden die in betekenis met de vorige overeenkomen, zoals dooráderen, doorzóuten, onderstíppelen, onderstrépen, omkránsen (allemaal onscheidbaar) en ínlijsten (scheidbaar), en waarnaast ongelede pendanten met vergelijkbare betekenis voorkomen, kunnen (ook) beschouwd worden als samenstellingen met als tweede lid een werkwoord dat gevormd is op basis van een substantief(zie 12.2.1.2.1).
Vergelijk ook met afleidingen met be- (zie 12.2.1.3.1.c).
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links