Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.3.1 Inleiding
Verder lezen
Een aantal werkwoorden woorden die een substantivisch tweede element bevatten, kunnen beschouwd worden als samenstellende afleiding, waarbij geen toevoegsel gebruikt is. Net als bij de afleidingen (vergelijk [12.2.1.1]) wordt hier telkens geabstraheerd van de infinitiefuitgang -en. Een werkwoord als stampvoeten is dus te beschouwen als een combinatie van de werkwoordsstam stamp en het substantief voet zonder toevoegsel.
Als procédés komen voor: werkwoordsstam + substantief en voorzetselbijwoord + substantief. Ze worden in de volgende twee subparagrafen nader besproken.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links