Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.2.4.ii.b onscheidbaar
Verder lezen
Tot de onscheidbare werkwoorden die gevormd zijn uit een substantief en een werkwoord, behoren: beeldhouwen, heupwiegen, raadplegen en stofzuigen. Het procédé is niet productief. Verder zijn er nog een aantal samenstellingen die alleen maar of vrijwel alleen in de infinitiefvorm optreden, onder meer: buikspreken, figuurzagen, koorddansen, kroeglopen, landmeten, lijntekenen, liplezen, mastklimmen, neuspeuteren, schijfschieten, slaapwandelen, stierenvechten, touwtrekken en wielrijden. Voorzover werkwoorden uit de genoemde categorieën in vervoegde vormen optreden, worden ze als regelmatige werkwoorden vervoegd, bijv. bloemleesde van bloemlezen (naast las); van stofzuigen komen de regelmatige vormen stofzuigde en gestofzuigd voor (naast zoog en gezogen), maar ook wel de onregelmatige vormen zoog stof en stof gezogen (vergelijk [2.3.5]).
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links