Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.2.4.i Inleiding
Verder lezen
Het is niet mogelijk een scherp onderscheid te maken tussen combinaties van een werkwoord met een daarbij horend zinsdeel (met name een voorwerp) en samengestelde werkwoorden. In het laatste geval is er doorgaans sprake van een vrij vaste verbinding van een bepaald werkwoord met een welbepaald als zinsdeel fungerend substantief.
Zowel de scheidbare als de onscheidbare werkwoorden hebben het accent op het eerste lid.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links