Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.2.3.ii.a scheidbaar
Verder lezen
Tot de scheidbare werkwoorden bestaande uit een adjectief en een werkwoord kunnen onder meer gerekend worden (zich) bezighouden, dwarsliggen, gereedkomen, goeddoen, goedkeuren, goedpraten, grootbrengen, fijnmalen, hoogachten, klaarkomen, klaarmaken, klaarspelen, krombuigen, kromliggen, kwijtraken, kwijtschelden, liefhebben, losmaken, natregenen, schoonmaken, vrijspreken. Sommige categorieën zijn productief, bijv. die met als eerste lid:
 • dicht-, bijv.: dichtgooien, dichtmetselen, dichtnieten, dichtplakken, dichtslaan, dichtslibben; vergelijk met toe- [12.2.2.2/ii26];
 • dood-, bijv.: doodknuppelen, doodschieten, doodschoppen, doodslaan, doodzwijgen;
 • open-, bijv.: openbreken, opendoen, opengooien, openspringen, openwrijven;
 • vol-, bijv.: volgieten, volladen, vollopen, volproppen, volstouwen.
Alleen of vrijwel alleen in de infinitiefvorm gebruikelijk zijn onder meer: hardlopen, hoogspringen, schoonschrijven, snelschaken, snelwandelen.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links