Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.2.3.i Inleiding
Verder lezen
Het eerste lid van dergelijke samenkoppelingen noemt een eigenschap of toestand die het resultaat is van de werking genoemd in het tweede lid (bijv. fijnhakken) of een wijze waarop de werking geschiedt (bijv. stilzitten).
Werkwoorden die volgens dit procédé opgebouwd zijn, vertonen veel overeenkomst met combinaties van een werkwoord met een bepaling van gesteldheid ten gevolge van de handeling [20.9.4] of met een bepaling van hoedanigheid [20.10.14]. Het verschil kan gelegen zijn in een andere betekenis. Zo betekent goedkeuren iets anders dan goed (...) keuren (de bezigheid 'keuren' goed doen, zie bijv. 2b)) en is stilzitten niet hetzelfde als een (incidenteel) stil (...) zitten (bijv. in 3b). Opmerkelijk is het verschil in accentuering tussen een samenkoppeling en een verbinding van een werkwoord en een adjectief dat zinsdeel is. Vergelijk:
1aJesse kan hárdlopen.
bJesse kan hard lópen.
2aHij wil deze artikelen góedkeuren.
bHij wil deze artikelen goed kéuren.
3aGa nu eindelijk eens stílzitten!
bGa maar stil zítten op die stoel.
Een scherpe grens tussen werkwoorden die als samenkoppelingen beschouwd worden en de genoemde combinaties valt overigens niet te trekken. Voor hiermee samenhangende verschillen qua plaatsingsmogelijkheden in de zin, zie [21.5.2] [21.6.2.2].
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links