Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.2.2.iii.2.g voorbij-
Verder lezen
De scheidbare werkwoorden met voorbij bezitten een betekeniselement dat omschreven kan worden met 'langs...heen; verder dan een bepaald punt (komen of brengen)'. Het procédé is productief. Naast onder meer voorbijdrijven, voorbijfietsen, voorbijstormen, voorbijstreven en voorbijtrekken (bijv. van een onweer), kan men ook vormen voorbijfladderen, voorbijspartelen, zoals in:
1Ik wist niet wat ik zag! Lig ik me daar rustig op mijn rug in het water, komt me daar die peuter van jullie voorbijspartelen.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
De volgende werkwoorden hebben (ook) een niet-systematisch bepaalde betekenis: voorbijpraten (in: zijn mond voorbijpraten'meer zeggen dan men eigenlijk wilde'), voorbijschieten (' snel voorbijgaan' of 'door aanwending van te sterke middelen het beoogde doel missen'), voorbijzien (' over het hoofd zien', 'niet bemerken').
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links