Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.2.2.iii.2.f omlaag-
Verder lezen
Met behulp van het bijwoord omlaag ('naar beneden') kunnen scheidbare werkwoorden gevormd worden van het type: omlaagduwen, omlaaghalen, omlaaglopen.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
De bijwoorden omlaag en omhoog kunnen met werkwoorden die een verplaatsing of beweging uitdrukken, vrijwel onbeperkt samenkoppelingen vormen, op voorwaarde dat de betekenis van het werkwoord te combineren is met die van omhoog of omlaag, vergelijk: wel omhoogbeuren, omhoogheffen, omhoogtillen, maar niet: omlaagbeurenuitgesloten , omlaagheffenuitgesloten , omlaagtillenuitgesloten ; wel omlaagstorten, omlaagvallen, maar niet: omhoogstortenuitgesloten , omhoogvallenuitgesloten .
Het werkwoord omhoogvallen komt wel voor in ironisch taalgebruik, als in:
iMaar ik ben dan ook aardig omhooggevallen.
iiDe functionaris is door gebrek aan gewicht omhooggevallen.
Een idiomatische uitdrukking is met iets omhoogzitten, dat een toestand en geen beweging uitdrukt.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Met werkwoorden die geen beweging of verplaatsing impliceren, zijn de mogelijkheden beperkt tot de werkwoorden die een 'kijken' of een 'roepen' betekenen: omhoogkijken, omlaagkijken, omhoogloeren, omlaagloeren; omhoogroepen, omlaagroepen.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links