Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.2.2.ii.32 weg-
Verder lezen
Met behulp van het bijwoord weg kunnen scheidbare werkwoorden gevormd worden met de betekenis: 'door de werking genoemd in het tweede lid (doen) verdwijnen of verwijderen'. Bij de overgankelijke werkwoorden is de betekenis resultatief (vergelijk [12.2.2.3]). Zo betekent (iets) weggooien'door gooien zorgen dat iets weg, verdwenen is'. Het procédé is productief. Voorbeelden zijn verder:
wegdoen, weggeven, weghalen, wegkrabben, wegleggen, weglopen, wegmoffelen, wegredeneren, wegrijden, wegzetten.
Op overeenkomstige wijze kan bijv. ook wegdrinken gevormd worden als in de zin:
1Hij denkt zijn zorgen weg te kunnen drinken.
Een enigszins aparte betekenis hebben gevallen als weghappen, weglezen, wegschrijven, wegspelen, wegzingen ('gemakkelijk kunnen doen'), bijv. in:
2Dat hapt zo heerlijk weg.
3Zo'n roman leest lekker weg.
4(Die partij is helemaal niet zo moeilijk.) Die noten speel je zo weg.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links