Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.2.2.ii.31.b onscheidbaar
Verder lezen
Onscheidbare samenstellingen van weer met een werkwoord zijn: weergalmen, weerhouden, weerkaatsen, weerklinken, weerschallen, weerschijnen, weerspiegelen, weerspreken en weerstreven. Het procédé is niet productief. De betekenis van dergelijke samenstellingen is 'de werking genoemd in het tweede lid wordt tegengegaan of geschiedt in de omgekeerde richting c.q. bij herhaling'. Niet tot deze groep behoren gevallen als weerleggen en weerstaan. Naast deze vormingen met weer- komen ook wel vormingen voor met weder-, maar deze zijn beperkt tot archaïsch taalgebruik.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links