Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.2.2.ii.31.a scheidbaar
Verder lezen
Met behulp van het bijwoord weer (de variant weder is formeel-archaïsch) kan men een beperkt aantal scheidbare werkwoorden vormen. Het procédé is in de standaardtaal niet productief. We noemen de volgende werkwoorden: we(d)ergeven, we(d)erkeren, we(d)erkomen, we(d)erkrijgen, we(d)ervergelden, we(d)ervinden, we(d)erzien. Het bijwoord heeft als betekenis 'naar het uitgangspunt toe' of 'opnieuw' (vergelijk met terug- [12.2.2.2.ii.24].
De gewone vormen in de standaardtaal zijn die met terug-. De vormen met weer- behoren doorgaans tot de formele taal en/of zijn regionaal (ze worden vooral in Belgisch Nederlands gebruikt), die met weder- zijn archaïsch. Zo komen naast elkaar bijv. voor terugkeren, weerkeren en wederkeren.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links