Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.2.2.ii.30 voort-
Verder lezen
Het bijwoord voort geeft in scheidbare werkwoorden aan dat de werking die door het werkwoordelijke deel wordt genoemd, blijft duren. Vaak is een bijkomend betekeniselement van '(in de goede) richting' aanwezig. Het procédé is productief. Voorbeelden zijn:
voortbestaan, voortdrijven, voorthelpen, voortploegen, voortploeteren, voortrijden, voortzetten.
Naast de vormingen met voort- komen ook in betekenis verwante vormingen met door- voor [12.2.2.2.ii.8]. Zo kent het Nederlands naast voortgaan ook doorgaan. De vormingen met voort- zijn over het algemeen formeler dan die met door- of die met verder- [12.2.2.2.ii.28].
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links