Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.2.2.ii.22 tegen-
Verder lezen
Naargelang van de betekenis van het bijwoord tegen kunnen twee groepen scheidbare werkwoorden onderscheiden worden.
 1. Samenstellingen die in betekenis overeenkomen met vormingen met toe- (zie 12.2.2.2.ii.26, type 1). De werkwoorden met toe- worden in de gesproken taal gemakkelijker gebruikt dan die met tegen-. Het procédé is niet productief. We noemen de volgende werkwoorden: tegenademen, tegenblaffen, tegenblikken, tegenblinken, tegendraven, tegengaan, tegengapen, tegengolven, tegenknikken, tegenlachen, tegenrollen, tegenrukken en tegenstralen. Soms kan tegen- vervangen worden door tegemoet-, bijv. tegemoetgaan, tegemoetlopen, tegemoetlachen.
 2. In andere werkwoorden met tegen- zit het betekeniselement 'in strijd met', 'in reactie op' besloten. Dit procédé is niet productief. We noemen de volgende werkwoorden: tegenhouden, tegenkanten, tegenmaken, tegenspelen, tegenspreken, tegenpruttelen, tegenwerken, tegenwerpen.
Tegenkomen ('ontmoeten; aantreffen') en tegenstaan ('mishagen') behoren niet tot één van de genoemde groepen.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links