Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.2.2.ii.21 samen-
Verder lezen
Zeer gemakkelijk kan men samenkoppelingen vormen door het bijwoord samen te combineren met een werkwoord. De betekenis die de vormingen gemeen hebben is '(dichter) bijeen, bij elkaar zijn, raken of brengen'. Op deze manier kunnen zowel onovergankelijke werkwoorden gevormd worden, zoals in 1, als overgankelijke, bijv. in 2:
1Wij kwamen ieder jaar samen.
2Ik drukte de eierschaal tussen mijn vingers samen.
We noemen slechts een paar van de vele gangbare vormingen: samenballen, samenbrengen, samenroepen, samenstromen, samenvloeien. Zo kan men ook vormen samenkruipen als in de zin:
3Toen hij terugkwam in de kille schuilkelder, waren ze samengekropen in een hoekje onder de trap.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links