Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.2.2.ii.20 rond-
Verder lezen
Met behulp van het bijwoord rond kunnen scheidbare werkwoorden gevormd worden als rondbazuinen, rondbrengen, rondlopen, rondrijden, rondtrekken. De betekenis van de samenkoppeling is 'de werking die door het werkwoordelijk deel genoemd wordt, geschiedt naar alle richtingen' (bijv. rondbazuinen) of '(...) her- en derwaarts' (bijv. rondrijden). Het procédé is productief. Naast de reeds genoemde gangbare vormingen kan men ook vormen rondsteppen als in:
1Als een bezetene stepte hij rond in dat gekke indianenpak van hem.
Sommige werkwoorden kunnen ook betekenen 'een kring beschrijven', bijv. rond(-)rijden (zoals in: het plein rond(-) rijden), rond(-)fietsen, rond(-)wandelen, enz. Daarbij is het niet zonder meer duidelijk of er sprake is van een samengesteld werkwoord, dan wel van een enkelvoudig werkwoord dat vergezeld gaat van een richtingsbepaling met een achtergeplaatst voorzetsel (vergelijk(12.2.2.2.i, sectie 2)). Zie voor dit soort gevallen ook [9.3.3/1].
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links