Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.2.2.ii.19.b onscheidbaar
Verder lezen
De betekenis van niet-scheidbare werkwoorden die beginnen met over is: 'de werking die door het werkwoordelijk deel genoemd wordt, vindt in te grote mate plaats'. Het procédé is productief. Voorbeelden zijn onder andere: overhaasten, overladen, overvoederen, overzouten.
De vormingen gaan vaak vergezeld van een wederkerend voornaamwoord, vergelijk: zich overeten, zich overrekken, zich overwerken, enzovoort. Vergelijk met vormingen met het voorvoegsel ver- (zie 12.2.1.3.7.a).
Opmerking
Verdieping
Opmerking
In deze betekenis komen ook werkwoorden voor met de klemtoon op het eerste lid van de samenstelling. Toch is het niet duidelijk of deze werkwoorden scheidbaar dan wel onscheidbaar zijn, te meer daar in heel wat gevallen (vrijwel) uitsluitend de infinitief en/of het voltooid deelwoord (c.q. adjectief) gebruikelijk zijn. Voorzover het voltooid deelwoord met ge- gevormd wordt, lijkt de vorming ervan op scheidbaarheid te wijzen. Als dan al een vervoegde werkwoordsvorm gebruikt wordt, lijkt er daarentegen voorkeur te bestaan voor onscheidbaarheid. Vergelijk bijv.:
overbejagen - overbejaagd;
overbelasten - overbelast;
overbelichten - overbelichtte (of belichtte over) - overbelicht;
overcompenseren - overcompenseerde - overgecompenseerd;
overdisponeren - overgedisponeerd;
overfinancieren - overgefinancierd;
overgeneraliseren - overgegeneraliseerd;
oververhitten - oververhitte - oververhit;
oververtegenwoordigen - oververtegenwoordigd;
oververzekeren - oververzekerd;
overwaarderen - overwaardeerde (of: waardeerde over)- overgewaardeerd.
Alleen als deelwoord (c.q. adjectief): overbevolkt, overgecultiveerd. (Overigens komen heel wat substantieven op -ing voor zonder dat een overeenkomstige infinitief gebruikelijk is, bijv. overbesteding, overbevissing, overbewoning. Vergelijk(12.3.1.4.vii.6).)
Niet tot de genoemde betekenisgroep behoren samengestelde werkwoorden als overbluffen, overdekken, overdenken, overgieten, overgroeien, overheersen, overkijken, overnachten, overpeinzen, overrijden, overschrijden, oversproeien, overstromen, overwoekeren en overzien, voor de betekenis waarvan we naar een woordenboek verwijzen.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links