Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.2.2.ii.17.a scheidbaar
Verder lezen
De betekenis van de scheidbare werkwoorden die gevormd worden met behulp van het bijwoord onder, kan meestal afgeleid worden uit de betekenis van de samenstellende delen. Zo betekent onderbinden in de schaatsen onderbinden: 'onder de voeten binden', en kan (iemand) onderduwen betekenen: 'onder water duwen'. Het procédé is productief. Andere voorbeelden zijn: onderbelichten, onderbetalen, onderverzekeren, onderwaarderen In een aantal werkwoorden heeft onder de betekenis 'te weinig', bijv. onderbelichten, onderbetalen, onderverzekeren, onderwaarderen. Van dergelijke werkwoorden zijn meestal alleen de infinitief en/of het voltooid deelwoord gebruikelijk. Vergelijk de gevallen met over- ('te veel') [12.2.2.2.ii.19.b].
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links