Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.2.2.ii.16.b onscheidbaar
Verder lezen
De niet-scheidbare vormingen bestaande uit om plus een werkwoord hebben de volgende betekenis gemeen: 'de werking die door het ongelede werkwoord wordt aangeduid, wordt zodanig op een zaak gericht, dat ze die zaak helemaal omsluit'. We noemen hier: ombinden, ombruisen, omdartelen, omfladderen, omflikkeren, omgrijpen, omgroeien, omhangen, omklemmen, omklotsen, omkronkelen, omschijnen, omspoelen, omvatten en omwaaien. Het procédé is niet productief. Dergelijke werkwoorden behoren vaak tot de formele taal of zijn archaïsch. We illustreren het gebruik van bovengenoemde werkwoorden aan de volgende zin:
1Met beide armen omklemde het kind zijn moeder.
Sommige van de genoemde werkwoorden kunnen ook voorkomen als scheidbare werkwoorden; de klemtoon valt dan uiteraard niet op het werkwoordelijk deel. Zo is omgorden in 2a gebruikt als een scheidbaar werkwoord, in 2b als een niet-scheidbaar werkwoord:
2aZe gordde het ordekleed om.formeel
bZe omgordde zich met een fraai gewaad.formeel
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links