Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.2.2.ii.12 mee- (mede-)
Verder lezen
Met mee kunnen scheidbare werkwoorden gevormd worden. Het bijwoord geeft de betekenis 'begeleiding' aan het werkwoord, bijv. meebrengen, meesturen, meegeven, of de betekenis 'verbondenheid met anderen die een bepaalde handeling verrichten' (solidariteit), bijv. meedansen, meedoen, meedrinken, meeknorren, meespelen, meezingen, enzovoort. Het procédé is productief. Enkele voorbeeldzinnen zijn:
1Waarom zou je niet een glaasje met ons meedrinken?
2Het geknor van de biggetjes werkte zo aanstekelijk dat hij mee begon te knorren.
Als nevenvorm komen soms werkwoorden met mede- voor, bijv. medewerken, medenemen, mededingen, medebrengen, mededelen. Dergelijke varianten behoren tot de formele taal, sommige zijn als archaïsch te kenschetsen. Vergelijk met de substantieven met mede-/mee- (zie 12.3.2.5, sectie 2).
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Bij werkwoorden met de eerste betekenis ('begeleiding') moet het werkwoord een verandering of verplaatsing uitdrukken. In andere gevallen is er geen sprake van een samenkoppeling, bijv. niet in:
iKan ik morgen met u mee?
iiHeb je al je boeken mee?regionaal
(Dit laatste voorbeeld komt met name in Belgisch Nederlands voor). In deze zinnen kan mee eventueel wel beschouwd worden als restant van een werkwoord als meerijden respectievelijk meebrengen .
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links