Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.2.2.ii.9 heen-
Verder lezen
Het bijwoord heen komt voor als eerste lid in scheidbare werkwoorden als: heengaan, heenlopen, heenrijden, (zich) heenspoeden, heensnellen, heenvlieden en heenzenden. Het procédé is niet productief. De genoemde werkwoorden behoren allemaal tot formeel of archaïsch taalgebruik; dit in tegenstelling tot de werkwoorden met weg-, die er qua betekenis veel overeenkomst mee vertonen [12.2.2.2.ii.32].
Voor gevallen als waar loop jij heen en dergelijke (= 'naartoe') zie [8.7.1.2], voor gevallen als om iemand/iets heen (lopen) [9.3.4].
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links