Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.2.2.ii.4 bij-
Verder lezen
Het bijwoord bij komt gecombineerd met werkwoorden voor in twee onderling verwante types.
 1. Een systematische bijdrage tot de betekenis van het scheidbare werkwoord levert bij in vormingen van het type: bijblijven, bijhangen, bijhalen, bijhechten, bijhouden, bijliggen, bijraken, bijslepen, bijstoten, bijwonen, bijzetten en bijzitten bijbetalen, bijboeken en bijkleuren bijeten, bijdokken, bijslapen. Al deze vormingen hebben het betekenismoment 'nabijheid' gemeen. Het procédé is niet productief.
 2. In de volgende gevallen geeft bij aan het werkwoord systematisch de betekenis 'complementering/aanvulling' van de werking die door het werkwoord zonder bij wordt genoemd. Dit procédé is productief. Naast werkwoorden als bijbetalen, bijboeken en bijkleuren zijn ook mogelijk: bijeten, bijdokken, bijslapen enzovoort, bijv. in de zinnen:
  1Na zo'n lange vasten moet ik natuurlijk wel bijeten.
  2Voor zo'n duur cadeau moeten we wel bijdokken.
  3Het is beter voor hem dat hij wat bijslaapt.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links