Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.2.2.ii.1.b onscheidbaar
Verder lezen
De enige bestaande werkwoorden zijn aanbidden, aanhoren, aanschouwen en aanvaarden (waarnaast geen werkwoord vaarden bestaat), met als voltooid deelwoord respectievelijk: aanbeden, aanhoord, aanschouwd en aanvaard. In archaïsch taalgebruik komen de eerste drie werkwoorden ook wel voor als scheidbare werkwoorden. Het voltooid deelwoord is dan respectievelijk: aangebeden, aangehoord en aangeschouwd. In de standaardtaal heeft áánhoren als scheidbaar werkwoord toch een heel andere betekenis dan aanhóren als onscheidbaar werkwoord, vergelijk:
1Hoor hem eens áán!= 'moet je hem eens horen!'
2Heer, aanhóór ons gebed.
2= 'luister naar ons gebed en verhoor het'
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links