Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.1.5 Afleiding door middel van een combinatie van een voorvoegsel en een achtervoegsel
Verder lezen
Een aantal overgankelijke werkwoorden is opgebouwd uit het voorvoegsel be-, een substantief en het achtervoegsel -ig. De betekenis ervan kan omschreven worden als 'iets of iemand geven wat het substantief noemt'. Het procédé is onproductief. Voorbeelden zijn beangstigen (van angst ; mogelijk ook van angstig afgeleid), beëindigen (van einde of eindig ; hiernaast ook het onovergankelijke eindigen), begenadigen (van genade of genadig ), begiftigen (van gift ), bemoedigen (van moed of moedig ), bespoedigen (van spoed of spoedig ), bevredigen (van vrede of vredig ). Vergelijk(12.2.1.3.1.d).
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links