Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.1.4.4 Het achtervoegsel -ig
Verder lezen
Het achtervoegsel -ig treedt op na substantieven ter vorming van overgankelijke en onovergankelijke werkwoorden die een handeling uitdrukken die op enigerlei wijze met het grondwoord in verband gebracht kan worden: het van steen afgeleide stenigen betekent 'door het werpen met stenen ter dood brengen'. De betekenis van de met -ig afgeleide werkwoorden is echter niet systematisch te beschrijven. Als voorbeelden van vormingen volgens dit niet-productieve procédé kunnen voorts genoemd worden:
eindigen, kruisigen, pijnigen, tuchtigen, zondigen.
In het laatstgenoemde werkwoord is de laatste klinker van het grondwoord (zonde) in de afleiding verdwenen.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links