Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.1.4.3 Het achtervoegsel -er
Verder lezen
Met behulp van het onbeklemtoonde achtervoegsel -er zijn van werkwoorden andere werkwoorden afgeleid met dikwijls een iteratief (herhalend) betekenisaspect: naast spetten bestaat spetteren met de betekenis 'steeds weer in kleine spatjes wegspringen'. Het procédé is niet productief. Andere voorbeelden zijn:
blikkeren, kieperen, klapperen, klepperen, klonteren, knipperen.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links