Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.1.4.1 Het achtervoegsel -eer
Verder lezen
Met behulp van het niet-inheemse accentdragende achtervoegsel -eer leidt men van substantieven (incidenteel van adjectieven; vergelijk(12.2.1.2.2)) van (meestal) vreemde herkomst overgankelijke en onovergankelijke werkwoorden af. De betekenis is niet systematisch te beschrijven: zo betekent alarmeren 'door een alarm waarschuwen', maar triomferen ' een triomf vieren'. Het procédé is productief. Andere voorbeelden zijn:
adresseren, adviseren, asfalteren, bivakkeren, duelleren, groeperen, importeren, portretteren, protesteren, signaleren.
Behalve aanpassingen in de spelling, die een juiste uitspraak moeten verantwoorden, komen er ook aanpassingen in de vorm voor ten opzichte van het grondwoord. Wanneer het grondwoord op een -a of een -o eindigt, verdwijnt deze vóór het achtervoegsel -eer: agenda - agenderen, diploma - diplomeren; giro - gireren, torpedo - torpederen
Varianten van -eer zijn onder meer -iseer (bijv. magnetiseren, motoriseren, standaardiseren) en -ueer (bijv. accentueren, effectueren).
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links