Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.1.3.7.b Met een substantief als grondwoord
Verder lezen
Er kunnen twee groepen onderscheiden worden.
 1. In combinatie met een substantief vormt het voorvoegsel ver- overgankelijke en onovergankelijke werkwoorden met als betekenis: 'maken, respectievelijk worden tot datgene wat het substantief noemt'. Het procédé is productief. Voorbeelden zijn:
  verafgoden, verassen, verhouten, verkalken, vernikkelen, versuikeren, verzanden.
  Met dit procédé kan men bijv. ook vormen verseksen en vertrossen (van het letterwoord tros), als in:
  1Volgens sommigen is de hele literatuur- en filmwereld versekst.
  2Hij wil niet alle omroepen laten vertrossen.
  Zie verder [12.2.1.3.7.c].
 2. Tot een andere, niet-productieve, groep behoren gevallen die een verwisselen of anders maken betekenen (vergelijk [12.2.1.3.7.a]), zoals verbedden, verhuizen, verjaren, vertalen.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links