Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.1.3.6.c Met een adjectief als grondwoord
Verder lezen
Naar de betekenis verwant met het vorige type zijn afleidingen met een adjectief als grondwoord zoals:
ontgroenen, ontharden, ontronden, ontzilten.
De betekenis is 'de eigenschap die door het adjectief aangeduid wordt, ongedaan maken'. In sommige gevallen kan het werkwoord ook gedacht worden als afleiding van een ander werkwoord (bijv. ontronden naast ronden (gezegd van klanken)) of van een substantief (bijv. ontvetten naast het vet, of ontzouten naast het zout).
In ontbloten en ontnuchteren is de betekenis echter 'bloot maken', respectievelijk 'nuchter maken/worden'.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links