Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.1.3.6.b Met een substantief als grondwoord
Verder lezen
Met behulp van het voorvoegsel ont- kunnen werkwoorden worden afgeleid van substantieven. De betekenis is: 'ontdoen van de zaak die door het substantief genoemd wordt'. Zo betekent ontpitten'ontdoen van de pit'. Het procédé is productief. Voorbeelden zijn verder:
ontbladeren, ontbolsteren, onthoofden, ontkrachten, ontkurken, ontluizen, ontvolken.
Vergelijk ook met c.
Werkwoorden als ontkaften, ontkalken, ontwapenen, ontwortelen, ontzadelen kunnen ook geïnterpreteerd worden als vormingen uit de eerste onder a vermelde groep.
Een aantal vormingen met ont- heeft als 'positieve' pendant een vorm met be- (zie 12.2.1.3.1.c). Vergelijk bijv. ontbossen/bebossen, ontvolken/bevolken, ontzielen/bezielen. We laten bij dergelijke gevallen in het midden of ze direct aan elkaar gerelateerd moeten worden, dan wel of ze onafhankelijk van elkaar van een substantief afgeleid zijn.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links