Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.1.3.1.d Met een adjectief als grondwoord
Verder lezen
Een klein aantal overgankelijke werkwoorden is opgebouwd uit het voorvoegsel be- plus een adjectief. Ze betekenen: 'in de toestand brengen die het adjectief uitdrukt'. Het procédé is niet productief. Tot dit type behoren: beangstigen, bevuilen en beveiligen Onovergankelijk is bekoelen, met de betekenis 'in een koele toestand raken'.
Het onovergankelijke werkwoord bezuinigen is, evenals de bovengenoemde werkwoorden, opgebouwd uit be- en een adjectief. De betekenis wijkt evenwel af van die van genoemde werkwoorden. Het betekent namelijk 'zuiniger (gaan) doen' bijv. in:
1Ook wij zullen moeten gaan bezuinigen.
Sommige van deze werkwoorden kunnen ook als afleidingen op basis van een substantief beschouwd worden [12.2.1.5].
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links