Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.1.2.2 Met een adjectief als grondwoord
Verder lezen
Van adjectieven zijn zonder toevoegsel werkwoorden gevormd die betekenen: '(meer) maken, worden of zijn wat het corresponderende adjectief noemt'. Zo betekent rijpen'rijp worden' en doden'dood maken'. Het procédé is vooral in literair taalgebruik (met name in de impressionistische literatuur) productief geweest. Naast in algemeen taalgebruik gangbare werkwoorden als doden en rijpen zijn ook werkwoorden als heftigen en dunnen gevormd, bijv. in de zinnen:
'En dat vertel je me nu pas!', heftigde hij.
Onze rijen waren gedund.
Zie ook(12.2.1.3.7.c).
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Woorden als kalmeren en preciseren zijn als ontleningen uit het Frans (met toevoeging van de uitgang -en) te beschouwen, naar analogie waarvan gevormd zijn: bruineren, halveren, kleineren ('klein maken in figuurlijke zin'), respectievelijk naast de adjectieven bruin , half en klein . De klemtoon ligt bij de genoemde woorden op de laatste lettergreep van de stam.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links