Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.2.1.1 Inleiding
Verder lezen
Werkwoorden kunnen afgeleid worden van andere werkwoorden, van substantieven of van adjectieven. De volgende afleidingstypes worden besproken:
 • afleidingen zonder toevoegsel [12.2.1.2];
 • afleidingen door middel van een voorvoegsel [12.2.1.3];
 • afleidingen door middel van een achtervoegsel [12.2.1.4];
 • afleidingen door middel van een achtervoegsel in combinatie met een voorvoegsel [12.2.1.5].
Bij de besproken afleidingen wordt telkens geabstraheerd van de infinitiefuitgang -en. Een werkwoord als vissen is dus te beschouwen als een afleiding zonder toevoegsel van het substantief vis ((een) vis - (ik) vis) en een werkwoord als bebossen is te beschouwen als een afleiding van bos met alleen een voorvoegsel.
Afgeleide werkwoorden zijn regelmatig, behalve wanneer het grondwoord een onregelmatig werkwoord is.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links