Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
11.2.2.2.1 Inleiding
Verder lezen
Bij de categorie van de betekenisdragende (de niet-klanknabootsende) tussenwerpsels kan men een onderscheid maken tussen tussenwerpsels waarmee een spreker iemand iets te kennen geeft - hij wil iemand iets vragen, meedelen, bevelen of toewensen -, en tussenwerpsels waarmee de spreker louter emotioneel reageert op lichamelijke of geestelijke ervaringen. De eerste reeks bestaat dus uit tussenwerpsels met een communicatieve functie: ze kunnen niet gebruikt worden buiten de gesprekssituatie, er is een hoorder nodig tot wie de mededeling, de vraag enz. gericht is. De tussenwerpsels van de tweede reeks hoeven geen communicatieve functie te hebben: er is niet noodzakelijk een hoorder bij de uiting betrokken. Die van de eerste reeks noemen we 'niet-noodzakelijk emotionele tussenwerpsels', die we verder kunnen indelen naar hun mededelend, bevelend, vragend of ander karakter [11.2.2.2/ii]. De andere noemen we 'noodzakelijk emotionele tussenwerpsels' [11.2.2.2/iii].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links