Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
7.5.2 Schrijfwijze van breukgetallen
Verder lezen
Over het algemeen worden teller en noemer afzonderlijk geschreven, bijv.:
drie vijfde, elf twintigste, vijftien zesde, zeven zevenenveertigste
Bestaan teller en/of noemer uit een samengesteld telwoord, dan worden die geschreven volgens de daarvoor geldende regels [7.5.1].
Bepaalde, min of meer vaste, combinaties schrijft men in één woord:
een tweederde meerderheid, een zesachtste maat
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links