Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
7.5.1 Schrijfwijze van samengestelde hoofd- en rangtelwoorden
Verder lezen
1
De volgende hoofdtelwoorden schrijft men in één woord:
 • alle hoofdtelwoorden tot 100, bijv.:
  eenentwintig, zevenenveertig, achtennegentig
 • alle veelvouden van honderd en duizend die gevormd worden met een hoofdtelwoord tot 100 of met een veelvoud van 100, bijv.:
  driehonderd, zestienhonderd, vijfenzestighonderd; zevenduizend, vierennegentigduizend, vijfhonderdduizend
2
De volgende hoofdtelwoorden schrijft men niet aan elkaar:
 • alle hoofdtelwoorden boven 100 (maar niet de veelvouden van 100), bijv.:
  honderd (en) een, tweehonderd vijfendertig, negentienhonderd tachtig, vijftienduizend negenhonderd (en) twaalf
 • alle veelvouden van duizend die gevormd worden met één van de hier vlak boven genoemde hoofdtelwoorden, bijv.:
  honderd (en) een duizend, achthonderd (en) zevenentwintig duizend
 • alle veelvouden van een miljoen, een miljard, enz., bijv.:
  eenentwintig miljoen, dertig miljard
3
De van de hoofdtelwoorden uit 1 en 2 afgeleide rangtelwoorden worden op analoge wijze gespeld, bijv.:
eenentwintigste, zevenduizendste, tweehonderd vijfendertigste, eenentwintig miljoenste
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links