Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
7.4.2.2 Zelfstandig gebruik van breukgetallen
Verder lezen
Een voorbeeld van zelfstandig gebruik vindt men in:
1Een vijfde van de aanwezigen stemde tegen het voorstel.
Bij zelfstandig gebruik van breukgetallen waarvan de teller twee is of een groter aantal noemt, kan er meervoudsvorming optreden (zie 5 t/m 7). Beschouwt men de breuk als één geheel, dan blijft de noemer van de breuk onveranderd, bijv.:
2Ik heb nog maar twee derde van de tekst doorgelezen.
Als de breuk onderwerp van de zin is, dan komt de persoonsvorm in dergelijke gevallen in het enkelvoud te staan, bijv.:
3Negen tiende van de ondervraagden bleek geen mening te hebben.
4Vier vijfde van die vloeistof bestaat uit water.
Als men de nadruk wil leggen op de afzonderlijke (gelijke) delen van de breuk, wat in de praktijk niet zo vaak voorkomt, dan krijgt de noemer een meervouds-n.Is die breuk onderwerp, dan komt de persoonsvorm in dergelijke gevallen ook in het meervoud te staan. Voorbeelden zijn (vergelijk met 2 t/m 4):
5Neem een derde olie en voeg er twee derden azijn aan toe.
6Ze zouden de buit in zeven gelijke delen verdelen, maar uiteindelijk eiste de aanvoerder drie zevenden voor zich alleen op.
7Vier vijfden van het kapitaal waren verloren gegaan.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links