Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
7.4.2.1 Gebruik van breukgetallen in een naamwoordelijke constituent
Verder lezen
Breukgetallen kunnen gebruikt worden als determinerend element bij een substantief of een equivalent ervan [14.4.5.1], bijv.:
een kwart liter, drie vierde procent, zeven tiende millimeter.
Het substantief na breukgetallen staat in het enkelvoud:
vier en een halve alinea, anderhalve bladzijde.
Een combinatie van een heel getal met een breukgetal wordt in zijn geheel vóór het substantief geplaatst waar het bij hoort, bijv.:
1Hij liep de afstand in drieëntwintig (en) drie tiende seconde.
2De plank is negen en een halve meter lang.
3Die laatste drie en een half jaar van z'n leven waren de beste geweest.
In regionaal taalgebruik (met name in België) kan splitsing optreden: drieëntwintig seconde (en) drie tiende, negen meter en een half, enz.
Bij plaatsing vóór een substantief of een equivalent daarvan wordt half in de genoemde combinaties verbogen zoals de adjectieven (vergelijk bijv. 2 en 3).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links