Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
7.4.1 Vorming van breukgetallen
Verder lezen
Breukgetallen worden gevormd door de verbinding van een rangtelwoord met een hoofdtelwoord, dat daaraan voorafgaat, bijv.:
één zevende, twee derde, tien vijfentwintigste, zeventien honderdste
Een kan in het algemeen uitgesproken worden met een sjwa of met ee (maar bij combinaties als 1 1/3: één één derde). Combinaties als vijf honderd en derde (5/103), negen duizend zeventiende (9/1017) komen in de praktijk alleen in de rekenkunde voor.
1/2 wordt gelezen als een half (een uitgesproken met een sjwa). 1/4 wordt gelezen als een kwart of als een vierde, 3/4 als drie kwart of drie vierde.
Bij combinaties van een heel getal vanaf twee met de breukgetallen een half en een kwart (een zogenaamd 'gemengd getal') wordt steeds en tussengevoegd, bijv. twee en een half, negentien en een half, dertig en een kwart, enzovoorts. 1 1/2 wordt gelezen als anderhalf. Bij combinaties van hele getallen met andere breukgetallen is en facultatief, bijv. drieëntwintig (en) drie tiende, zeven (en) drie kwart.
Voor de spelling - het al dan niet aan elkaar schrijven - van breuken zie [7.5.2].
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links